Previous Next

Thông tin

Nhiều kích thước và màu sắc phù hợp với từng không gian bạn đề xuất

Ghế kim loại không tựa

Kích thước :

+ Dày 1.0,sắt sơn, kích thước ghế: cao 61cm, rộng đáy 40cm, rộng ngồi 30cm

+ Dày 1.0,sắt sơn, kích thước ghế: cao 66cm, rộng đáy 40cm, rộng ngồi 30cm

+dày 1.0,sơn sắt, kích thước ghế : cao 76cm, rộng đáy 42cm, rộng ngồi 30cm

 

Ghế đẩu kim loại, sơn bóng và sơn cũ vintage theo yêu cầu của khách