Báo giá 1

 

Xem và tải file PDF tại đây: Hoang tu be

Hướng dẫn thêm file PDF: Click Insert trên menu -> chọn Insert Link -> Chọn biểu tượng Select File -> Upload file PDF hoặc 1 file nào đó lên -> CLick chọn file cần -> Chọn Target là New Windown nếu muốn mở ra 1 tab mới -> OK

Bình luận

Báo giá khác